Eind november is er weer een nieuwsbrief naar de CD junioren verstuurd. Je kunt de inhoud hiervan ook teruglezen in de online versie.